DOLE@89: Kahapon, Ngayon at sa Habang Panahon, Kaagapay ng Bayan sa Pagbangon
Isang Pagpupugay sa Ika-89 na Anibersaryo ng Department of Labor and Employment
Disyembre 8, 2022
Mabuhay!